Wat is werkdruk en hoe kun je voorkomen dat werkdruk verandert in werkstress?
21 november 2022 

Wat is werkdruk en hoe kun je voorkomen dat werkdruk verandert in werkstress?

De cijfers/de harde werkelijkheid

Vorige week was het de week van de werkstress 2022. Dat betekende nieuwe cijfers vanuit het CBS/TNO. Die cijfers logen er niet om. Qua “mensen met burn-out- (en vermoedelijk ook bore-out)klachten*” zijn we weer terug op het niveau van vóór corona, want in 2021 hadden, net als in 2019, bijna 1,3 miljoen mensen deze klachten. Dat betekende 11 miljoen verzuimdagen wegens werkstress in 2021 en daarmee rond de 3,3 miljard euro aan verzuimkosten (dat is +/- 43% van de totale verzuimkosten).


Wat is werkstress eigenlijk? 

Werkstress ontstaat als je te lang te maken krijgt met een hoge of juist lage werkdruk. Zodra er sprake is van werkstress kunnen er lichamelijke en/of mentale problemen (burn-outklachten maar ook bore-outklachten) ontstaan waardoor goed en gezond functioneren lastig of zelfs onmogelijk wordt.


Wat is dan werkdruk? 

Werkdruk heeft te maken met:

- de kwantitatieve en/of kwalitatieve taakeisen die horen bij het werk. Kwantitatieve taakeisen hebben te maken met de hoeveelheid van het werk en het werktempo dat daarbij hoort. Kwalitatieve taakeisen hebben meer te maken met de moeilijkheidsgraad van het werk en tevens met de emotionele belasting die de taken met zich meebrengen.

de manier van werken. Met de manier van werken bedoel ik hoe je jouw werk, op basis van de taakeisen, organiseert; hoe je omgaat met alles wat er op je af komt, hoe je beslissingen neemt, hoe je jouw tijd verdeelt en hoe je daarbij rekening houdt met jouw energieverloop. 

Een bepaalde mate van werkdruk, gebaseerd op de kwantitatieve en/of kwalitatieve taakeisen die horen bij het werk, is goed. Dat motiveert en houdt scherp. 


Wat gebeurt er als de werkdruk te laag is?

Als bovengenoemde “gezonde” werkdruk er niet of weinig is en je met een (te) lage werkdruk te maken hebt (als bijvoorbeeld de hoeveelheid werk te laag is of als het werk te makkelijk voor je is), dan loop je het risico om je te gaan vervelen en/of nutteloos te gaan voelen. Dat kan zorgen voor werkstress en mogelijk resulteren in een “bore-out” (en verzuim). 


Wanneer wordt de werkdruk (te) hoog? 

Een hoge werkdruk ontstaat als een werknemer niet kan voldoen aan de eisen die het werk stelt. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer te weinig tijd heeft om zijn of haar werk af te krijgen of onmogelijk het gewenste resultaat kan halen.


Mogelijke oorzaken van een (te) hoge werkdruk 

Het is, in het geval van een (te) hoge werkdruk, belangrijk om goed te kijken naar de werkelijke oorzaak waardoor de werknemer niet kan voldoen aan de taakeisen. 

Komt het omdat de taakeisen in de loop van de tijd toch niet zo goed lijken aan te sluiten op het niveau en/of de persoon of omdat de taakeisen veranderd zijn, of kan het ook komen omdat de manier van werken van de werknemer suboptimaal is? 

Tip: kijk eens een keertje op een rustige manier mee, on the job, met hoe jouw werknemer zijn/haar werkt organiseert.  


Hoe kun je voorkomen dat werkdruk verandert in werkstress 

Als de taakeisen na verloop van tijd toch minder goed of niet meer zo goed aansluiten bij het niveau van de werknemer of bij hem/haar als persoon dan is het belangrijk om daar samen, als werkgever en werknemer, over in gesprek te gaan en te kijken of men elkaar daarin opnieuw/alsnog kan vinden of niet, en van daaruit samen de juiste beslissingen te nemen/stappen te zetten (zowel bij een (te) lage als een (te) hoge werkdruk). 

Als de werkdruk (te) hoog is omdat de manier van werken suboptimaal is, dan is het goed om de betreffende werknemer te stimuleren om daarmee aan de slag te gaan. Op dat gebied valt vaak veel te winnen en zo kan de werkdruk weer normaliseren, het werkplezier herstellen en zo blijft de werknemer voor wat betreft dezelfde taakeisen inzetbaar.


Hoe kan timemanagement helpen bij het aanpassen van de manier van werken?

Met behulp van timemanagement “onderzoekt” jouw werknemer zijn of haar manier van werken, gaat de werknemer zijn/haar “systeem” optimaliseren, leert hij/zij over diverse factoren van invloed (op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau) en over hoe, op basis daarvan, steeds slimme keuzes gemaakt kunnen worden. 

Uiteindelijk gaat het erom dat het werk goed georganiseerd wordt door beschikbare tijd en energie slim in te zetten, zodat er weer sprake is van een gezonde werkdruk en er lekker op de feiten vooruit gelopen kan worden (in plaats van er achteraan).


Online timemanagement-training Ja-ZOO

Vanuit Ja-ZOO heb ik een online timemanagement-training ontwikkeld (in het platform Huddle). De training past goed in een academy, een onboarding-programma of een ontwikkelprogramma (zoals bijvoorbeeld een traineeship). Ook kunnen mensen er hun opleidings-/ontwikkelbudget voor gebruiken. Aanvullen met 1-op-1 coaching is mogelijk.


Interesse gewekt? Stuur dan een mail naar loeskeuper@ja-zoo.nl (of bel me via 06-24269517) en we plannen op korte termijn een persoonlijk gesprek in!* Burn-out-/bore-outklachten: o.a. moe, prikkelbaar, onrustig, moeite met concentreren, stress, afspraken missen, regelmatig te laat zijn, emotioneel, cynisch, hartkloppingen, vaker ziek.


Over de schrijver
Ik ben Loes, en met Ja-ZOO wil ik mensen en organisaties leren om zo slim en gezond mogelijk te werken op een manier die bij ze past. Een slimme, efficiënte en effectieve manier van werken, zowel individueel als met elkaar, geeft meer grip, minder werkdruk en meer werkplezier, en het geeft tijd. Door slim (samen) te werken creëer je rust en focus en wordt er gezond gewerkt.