NIEUWS

Week van de werkstress 2021; Factsheet TNO

19 november 2021

Het is de Week van de Werkstress. Hierbij deel ik de factsheet van TNO met je, met daarin de burn-out cijfers over het jaar 2020.

T.o.v. 2019 was er in 2020 sprake van een lichte daling m.b.t. burn-outklachten; 1,2 miljoen t.o.v. 1,3 miljoen Nederlandse werknemers gaven in 2020 aan last te hebben van burn-outklachten (dat is 15,7% van de werknemers in Nederland). Dat betekent dat de situatie van werknemers in Nederland niet is verslechterd gedurende de coronapandemie, maar ook dat werkstress een belangrijke reden is en blijft voor verzuim en uitval, ook tijdens de coronacrisis.

Werkstress is al jaren een belangrijk arbeidsrisico. Het percentage werknemers dat vond dat er maatregelen tegen werkstress nodig zijn daalde in dezelfde periode van 44% naar 37%. Daarnaast gaf in 2020 ruim 34% van de werknemers werkdruk of werkstress als reden voor het verzuim, een jaar eerder gold dat nog voor 37%. Voorzichtige positieve ontwikkelingen dus, maar nog altijd hoge percentages.

Mijn ervaring is dat er vaak zoveel te winnen valt op het gebied van timemanagement en teammanagement met relatief “simpele” stappen, waardoor werkdruk afneemt en werkplezier weer toe kan nemen (los van thuis of op locatie werken) en waardoor kosten voor werkgevers dalen.

Momenteel ben ik bezig met ontwikkelen van een mooie online variant van mijn timemanagement-training waarmee ik in het nieuwe jaar nog veel meer werkgevers/werknemers hoop te kunnen helpen! Ik houd jullie graag op de hoogte. Wordt vervolgd!