Het inhuren van een Professional Organizer levert geld op

Door het onderzoeksbureau TNO zijn onlangs rekenmodellen ontwikkeld waarmee de effecten van het inhuren van een Professional Organizer kunnen worden doorgerekend. Het blijkt dat medewerkers effectiever gaan werken na het inschakelen van een Professional Organizer, dit betekent meer winst!

Ga voor een gratis adviesgesprek naar het contactformulier.

Een te hoge werkdruk met consequenties zoals fouten maken, deadlines niet halen en ziekteverzuim, kost geld. De hulp inroepen van een Professional Organizer kost ook geld maar de Organizer leert de medewerkers hoe ze het werk slimmer kunnen aanpakken en dus efficiënter en meer ontspannen kunnen werken, en dat levert op termijn juist veel geld op. *….. Lees meer

Op 22-03-2012, Gepost in: Facts & Figures, Nieuws by

Efficiënt werken: tips voor de chaoot maar ook voor de zeer georganiseerde mens

De ene mens is gestructureerder van aard dan de ander. Er zijn mensen die ronduit chaotisch zijn. Dat komt de efficiëntie in het werk niet ten goede. Maar zijn zeer georganiseerde mensen wel het toppunt van efficiëntie? Voor beiden enkele tips:

Actielijst

Tips voor de chaoot:

  • Begin de dag met een actielijst en stel prioriteiten. Let op: maak een haalbare planning!
  • Begin aan het eind van de dag niet aan iets nieuws, maar neem de tijd om dingen op te ruimen, te ordenen en klaar te maken voor de volgende dag.
  • Breng structuur aan in de dag: neem koffie- en lunchpauze op een vast tijdstip. Neem die pauze ook echt (ga ergens anders zitten dan aan je bureau of maak een ommetje).
  • Probeer soms even afstand te nemen van alles: “Eerst denken, dan doen”. Zo creëer je overzicht. *…..

Lees meer

Op 21-03-2012, Gepost in: Nieuws, Tips & Tricks by

Professional Organizer: de definitie van Wikipedia

Een (Professional) Organizer is iemand die mensen begeleidt bij het op orde brengen van bijvoorbeeld de woning, de administratie of het kantoor.

Dit beroep werd begin jaren ’90 door Anne-Lies van Overbeek vanuit de Verenigde Staten in Nederland geïntroduceerd. Als eerste in de wereld heeft zij een opleiding gecreëerd voor deze beroepsgroep welke ondergebracht is bij The Get Organized Institute. In Nederland zijn inmiddels enkele honderden Professional Organizers actief. Ruim honderd van hen hebben zich verenigd in de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers, de NBPO of in informele, regionale netwerken.

Een Professional Organizer is in te huren in situaties waarin men last heeft van de heersende chaos, wanorde of bij een gebrek aan tijd. Organizers werken zowel bij particulieren als bij bedrijven. Zo geven zij begeleiding bij ordenen van de woon- of werkomgeving, de administratie, het huishouden, maar ook begeleiden zij verhuizingen of ondersteunen zij mensen met een lichamelijke beperking of bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, ADHD of dementie.

Het werk van (Professional) Organizers is dankzij de aandacht in tv-programma’s en overige media langzamerhand ook bij het grote publiek bekend geworden.

Ga voor een gratis adviesgesprek naar het contactformulier.

 

 

 

 

 

 

 

Op 21-03-2012, Gepost in: Nieuws by

Het belang van georganiseerd werken

Uit een onderzoek onder 700 mensen met kantoorbanen, uitgevoerd door Right Marktonderzoek in opdracht van Dymo, blijkt dat meer dan 25 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers wel eens over moet werken doordat het werk niet goed georganiseerd is, 20 procent krijgt het werk soms niet op de afgesproken tijd af en ongeorganiseerd werken kan ook nog eens leiden tot conflictsituaties. Verder geeft 16 procent van de kantoormedewerkers aan wel eens klanten verloren te hebben door ongeorganiseerd werken en 21 procent heeft te maken met ontevreden klanten. Dit alles is niet optimaal voor een bedrijf. Eén van de conclusies is dan ook dat, vooral in deze tijd, een goede organisatie van de werkplek het verschil kan maken tussen tevreden en ontevreden medewerkers en tussen tevreden en ontevreden klanten, en daarmee tussen winst en verlies. Georganiseerd werken vermindert stress en komt professioneel over. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt overigens dat vrouwen beter georganiseerd zijn dan mannen.

Ga voor een gratis adviesgesprek naar het contactformulier.

 

Op 21-03-2012, Gepost in: Facts & Figures, Nieuws by

Hoe gaan Nederlanders om met hun financiële administratie?

Het antwoord is: nonchalant! Cardif, onderdeel van de Groep BNP Paribas, heeft onlangs onderzoek gedaan onder 1026 Nederlanders en het blijkt dat ruim 60 procent de financiële post snel in een doos of la stopt en er niet meer naar omkijkt. Hierdoor worden rekeningen vaak te laat betaald. Daarnaast leidt ook het slecht lezen van de financiële post tot administratieve blunders. Uit een ander onderzoek van Cardif blijkt bovendien dat de kennis van de gemiddelde Nederlander qua financiële termen te wensen over laat. Echter 54 procent van de Nederlanders zegt wel gestructureerd om te gaan met zijn financiën en zijn financiële zaken op vaste momenten te doen. Eén op de vijf Nederlanders geeft zelfs aan zijn financiën in gelabelde mappen op te bergen. Ook zegt 59 procent zich zeker te voelen over het nemen van financiële beslissingen. Dat is enigszins tegenstrijdig.

Ga voor een gratis adviesgesprek naar het contactformulier.

 

Op 21-03-2012, Gepost in: Facts & Figures, Nieuws by