De echte MAATwerk-methode

 Hoe ziet een traject op basis van de echte MAATwerk-methode eruit?

In de basis is er sprake van een intake, minimaal 2 individuele sessies p.p. en nazorg. Een en ander kan worden uitgebreid met het ophalen van informatie, een “kick-off” (max. 10 personen) en eventueel 1 à 2 teamsessies op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

Gedurende de individuele sessies gaan we ECHT aan de slag, “on the job”, dus ECHT op de werkvloer achter het bureau, om zo de manier van werken ECHT aan te kunnen passen, op MAAT. Middels de eventuele teamsessies werken we aan bewustwording, betrokkenheid en een betere samenwerking. Door het bieden van nazorg staan we in voor een duurzame verandering. 

Het volgen van een individueel traject is uiteraard ook mogelijk.